Vol 1, No 4

December 2012

DOI: http://doi.org/10.11591/ijra.v1i4

Table of Contents

Farzin Piltan, Shahnaz Tayebi Haghighi
PDF
175-189
Jharna Majumdar, R Praveen Kumar Jain, Venkatesh G M, Swaroop R
PDF
190-202
Nor Maniha Abdul Ghani, M.O. Tokhi, A.N.K Nasir, S. Ahmad
PDF
203-213
Vahid Behravesh, Seyyed Mohammad Reza Farshchi
PDF
214-222
Saurav Agarwal, Abhijit Mahapatra, Shibendu Shekhar Roy
PDF
223-234