Vol 2, No 4

December 2013

DOI: http://doi.org/10.11591/ijra.v2i4

Table of Contents

Junjing Zhou, Duan Jianmin, Yang Guangzu
PDF
129-139
Kuldeep S. Rawat, G.H. Massiha
PDF
140-148
Farzin Piltan, Ali Hosainpour, Sara Emamzadeh, Iman Nazari, Mina Mirzaie
PDF
149-162
Mohsen Shahini, William W. Melek, John T.W. Yeow
PDF
163-173
Yuan Chen, Guangying Ma, Shuxia Lin, Jun Gao
PDF
174-188
Siti Nurmaini, Bambang Tutuko, Aulia Rahman Thoharsin
PDF
189-198